Alfa Omega

Stödet för brottsutsatta äldreFöreningens målsättningar


Föreningens målsättning, syfte och verksamhet är att samla in ekonomiska medel för att ersätta pensionärer som utsatts för bedrägeri i de fall bank och eller försäkringsbolag ej kan täcka den ekonomiska förlusten som uppstått, genom att föreningen samlar in pengar via sponsorer, samarbetspartners, och sk civilister genom sociala medier, föreläsningar och diverse fond ansökningar.

Föreningens målsättning, syfte är även att föreläsa om brottsprevention till personer, organisationer, föreningar, barn och ungdomar.

Vi föreläser för såväl myndigheter, företag och bostadsrättsföreningar.

 


Kraftig ökning av bedrägerier mot äldre 

Anmälda bedrägeribrott mot äldre och personer med funktionsnedsättning har ökat med över 80 procent de senaste tre åren, visar siffror från polisens nationella bedrägericentrum.


Bedrägeri mot äldre

Brott mot äldre personer sker oftast i form av bedrägerier. Ett exempel är att någon ringer och utger sig för att vara från en bank eller ett kreditinstitut för att få tillgång till kortnummer och koder.
Riktiga banker och kreditinstitut ringer aldrig sina kunder och frågar om koder och kontonummer. Lämna aldrig ut sådan information i telefon!
Post
Samtal